Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И


Търсете публикации по област на индексация
#Акушерство и гинекология | #Алергология | #Ангиология |

#Анестезиология и интензивно лечение | #Базисни науки | #Белодробни болести |

#Гастроентерология | #Дентална медицина | #Дерматология | #Детска хирургия |

#Ендокринология | #Инфекциозни болести | #Кардиология | #Кардиохирургия |

#Лицево-челюстна хирургия | #Неврология | #Неврохирургия | #Неонатология | #Нефрология |

#Образна диагностика | #Обща медицина | #Обществено здраве | #Онкология |

#Ортопедия и травматология | #Очни болести | #Педиатрия |

#Пластично-възстановителна хирургия | #Психиатрия | #Ревматология | #Спешна медицина

#Съдова хирургия | #Токсикология | #Урология | #УНГ болести и хирургия на глава и шия |

#Хематология | #Хирургия | #Гръдна хирургия | #Физикална и рехабилитационна медицина |