Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години


Попов Т
Медицински университет - София, Българска Академия на науките

Педиатрия. 2016 Януари;3:56-59

Абстракт:

Аортната дисекация (АД) е рядко срещано заболяване сред детската популация (1). Представяме необикновен случай на 15-годишно момче с внезапно настъпила болка в гърдите и гърба и изтръпване на левия долен крайник, което е с аортна дисекация. Образите от компютърната томография (КТ) на гръдната и коремната област разкриват дисекация на аортата тип III по ДеБейки, която води до стеноза на горната мезентериална артерия, на лявата илиачна артерия и на лявата ренална артерия. Постигна се реваскуларизация на съдовете чрез няколко ендоваскуларни процедури и се забеляза мигновено подобрение на състоянието на пациента. Първоначално се стентира оклудираната горна мезентериална артерия, абдоминалната аорта и се дилатира лявата илиачна артерия.

Ключови думи:

MedRefID10014
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И