Ефектът на Варбург - нов поглед върху класическите основи на метаболизма в туморната тъкан


Попов Т, Рангачев Ю
Медицински университет - София

Български медицински журнал. 2016 Януари;7:99-108

Абстракт:

Пръв Ото Варбург открива разлика между метаболизма на раковите клетки и този на нормалната тъкан: раковите клетки поемат глюкоза в пъти над нивата на нормалната тъкан, като само много малък процент от нея се използва за оксидативно фосфорилиране. Този феномен е познат като „аеробна гликолиза“ или още като ефект на Варбург.

Ключови думи:ефект на Варбург, карцином на ларинкса, туморен метаболизъм

MedRefID10010
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И