Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика


Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д
Медицински университет - София

Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;6:56-59

Абстракт:

Докладът представя случай от нашата клинична практика на пациентка с огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбитата и околоносните синус, екзантериращ навън. Целта на презентацията е да покаже предоперативната подготовка, стадирането и хирургичното лечение при този тип онкологични случаи.

Ключови думи:орбитален карцином, синуси, медиофациална резекция

MedRefID10015
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И