Остър риносинуит


Попова Д
Медицински университет - София

Български медицински журнал. 2016 Януари;3:25-28

Абстракт:

Острият риносинуит представлява остро, дифузно възпаление на назалната и на синусната лигавица. Нормалните синуси са с отворен остиум, нормална секреция и дренаж, което осигурява защита от вирусни, гъбичкови и бактериални инвазии. Основните фактори, които предразполагат към развитието на бактериална инфекция, са: предхождащи вирусни инфекции, алергии, анатомични остеомеатални обструкции, околни замърсявания, носна полипоза, лекарствени взаимодействия, рефлукси, бременност, имунодифицити, астма, максило-дентални заболявания, мукоцилиарни смущения.

Ключови думи:остър синуит

MedRefID10012
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И