Поведение при остър бактериален отит


Конов Д, Рангачев Ю
Медицински университет - София

Български медицински журнал. 2016 Януари;6:25-28

Абстракт:

Острият гноен отит е най-честото заболяване в ранна детска възраст, като най-големият пик на заболеваемост се наблюдава в периода от шести до дванадесети месец от раждането. Острият гноен отит на средното ухо представлява възпаление на лигавицата на тъпанчевата кухина, най-често като следствие на възпалителни заболявания на горните дихателни пътища. Основните бактериални причинители на заболяването са Streptoccocus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis. Клиниката се характеризира с внезапно начало и наличие на симптоми за 5-7 дни. При някои пациенти с неадекватно и ненавременно лечение симптомите не отзвучават, а напротив се задълбочават и настъпват усложнения. Диагностиката включва анамнеза, УНГ преглед, микробиологично изследване, кръвни показатели. Антибактериално лечение се определя на база най-вероятен причинител на възпалението, клиничната картина и тежестта на протичане на заболяването. Острият среден отит или остър гноен отит е инфекциозен процес на средното ухо, който в различна степен засяга и клетъчната система на мастоидния израстък. Няма златен стандарт на симптомите и клиничната картина при поставянето на диагнозата.

Ключови думи:отитис медиа супуратива, гноен отит

MedRefID10011
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И