Развитие и модерни концепции на хирургичното лечение на карцинома на ларинкса


Попов ТМ, Чалъков И, Конов Д, Рангачев Ю
Медицински университет - София

Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;6:56-59

Абстракт:

Целта на статията е да опише развитието на хирургията на ларинкса при карциноми като се фокусира върху органосъхраняващите техники на лечение на това заболяване, техните индикации, възможности и ограничения. Описани са принципите на отворените техники – вертикалната парциална ларингектомия, супраглотичната и супракрикоидната ларингектомия, както и лазерната трансорална ексцизия при ранни карциноми.

Ключови думи:карцином на ларинкса, вертикалната парциална ларингектомия, супраглотична ларингектомия, супракрикоидната ларингектомия, лазерна хирургия

MedRefID1003
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И