Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия


Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю
Медицински университет - София

Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;3:25-28

Абстракт:

Неоангиогенезата е основен адаптивен отговор на всяка тъкан, която е подложена на хипосия. Една от най-характерните локализации на този процес е солидната туморна тъкан. Крайъгълен камък на процеса на неоангиогенеза е акумулацията на хипоския индуцирани фактори, които при повишени концентрации задействат голям брой взаимносвързани каскади водещи в крайна сметка до миграция на ендотелни клетки от кръвното русло и тяхната пролиферация и диференциация до аберантни капилярни и съдови мрежи. Сред основните механизми на осъществяване на тези процеси е сигналната система на съдово ендотелния растежен фактор, както и notch-сигналната каскада. В този кратък обзор резюмираме основните роли на тези молекулярни каскади, последните открития за връзките помежду им и влиянието им на общия баланс на клетъчно ниво на ендотелните клетки.

Ключови думи:ангиогенеза, VEGF-A, HIF, Notch

MedRefID1006
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И