Синдром на Форестие - рядък случай на тежка дисфагия в нашата клинична практика - етиопатогенеза, диагноза и лечение


Ценев И, Попов Т
Медицински университет - София

Български медицински журнал. 2016 Януари;3:56-59

Абстракт:

Докладът представя рядък случай от нашата практика на пациент с тежка форма на синдрома на Форестие. Познат още като идиопатична скелетова хиперостоза или вертебрална анкилозираща хиперостоза, синдромът на Форестие по същество представлява калцификация и осеификация на превертебралния лигаментарен апарат. За пръв път е описана от Форестие и Рот-Керол през 1950. Основната клиника на болестта се изявява с тежка дисфагия водеща до невъзможност за прием на храна и маразъм, а етиологията е неясна. Представяме радиологичните и клиничните данни на случая, както и хирургичното лечение проведено в клиниката с успешна следоперативна резолюция на дисфагичния синдром.

Ключови думи:ангиогенеза, VEGF-A, HIF, Notch

MedRefID1009
Последно добавени статии в търсената от Вас област
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години Попов Т

Остър риносинуит Попова Д

Поведение при остър бактериален отит Конов Д, Рангачев Ю

Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И