Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И


Резултати в търсената от Вас област: (6)

1: Метастазирането – от молекулата до макроскопската лезия

Попов Т, Рангачев И
Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;1:99-108
MedRefID1002

2: Метастазирането – от молекулата до макроскопската лезия

Попов Т
Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;6:25-28
MedRefID1004

3: Ролята на миелоидните клетки в промоцията на процеса на неоангиогенеза при карциномите на глава и шия

Попов ТМ, Чалъков И
Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;7:56-59
MedRefID1005

4: Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия

Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю
Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;3:25-28
MedRefID1006

5: Молекулярни основи на ангиогенезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия - хипоксия индуцирани фактори, съдово ендотелен растежен фактор и Notch каскадата

Попов ТМ
Ото-рино-ларингология. 2016 Януари;6:99-108
MedRefID1008

6: Ефектът на Варбург - нов поглед върху класическите основи на метаболизма в туморната тъкан

Попов Т, Рангачев Ю
Български медицински журнал. 2016 Януари;7:99-108
MedRefID10010