Актуални статии
Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Огромен спиноцелуларен карцином ангажиращ орбита и околоносни кухини - случай от клиничната практика Ценев И, Рангачев Ю, Попов Т, Конов Д

Роля на хипоксия индуцираните фактори, съдово ендотелния растежен фактор и Notch каскадата за ангиогнезата при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия Чалъков И, Попов ТМ, Рангачев Ю

Клинико-патологичен профил на пациентите с карцином на ларинкса в България Попов ТМ, Чалъков И


Резултати в търсената от Вас област: (2)

1: Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години

Попов Т
Педиатрия. 2016 Януари;3:56-59
MedRefID10013

2: Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години

Попов Т
Педиатрия. 2016 Януари;3:56-59
MedRefID10014